Ying Yang and mathematics

Dr Nasser Tabesh

 
WELCOME TO   SYSTEMIC-INFECTIONS.COM
خانه
طب سنتی چین
سرما بیماری ها را بر می انگیزد
کدام عفونتی را تاب مقاومت میباشد
فرمولی که انسان را زیبا میسازد
بیماری های مزمن و صعب العلاج
انفجار بمب در اتاق عمل
اعتیاد و طب سوزنی
تماس با دکتر ناصر تابش
تنظیمات بدن

مختصری در باره طب سوزنی

عوارض اعمال جراحی عمومی

سوالات برد تخصصی طب سوزنی

E - Mail
NA.TABESH@YMAIL.COM
TEL                        تلفن مطب

+98-613-2231272

آمار سایت

 
نام
 ایمیل شما
آدرس

نظر خود را درباره ما بنویسید

 
پیوند ها  
 
tebesuzani
surgical-complications 
 
 
 
 
 
   
سرما بیماری های را بر می انگیزد
Cold induced diseases

Shang Han Lun

دکتر ناصر تابش

Cold induced diseases

معنی این جمله آن است که سرما بیماری های را بر می انگیزد
Shan Han Lun کتابی است مشتمل بر 5000 صفحه که به بیماریهای می پردازد که عامل شروع آن سرما است حرف حساب شن خن لن بسیار جالب و کمی هم باور نکردنی است در این کتاب زنگ زونگ جینگ دانشمند طب سوزنی می گوید سرما و سردی ، توجه کنید سرما و سردی بیماریها را برمی انگیزد یعنی تسهیلاتی برای فراهم شدن شرایط بیمار شدن فراهم می کند. آپاندیست حاد را یکی از بیماریهای شن خن لن معرفی کرده اند، خوب یعنی بیمار ابتدا سرما خورده بعد آپاندسیت گرفته؟ در شرح حال بیماران آپاندسیت حاد اصلاً سرما خوردگی نبوده .

هنز وکِلر خورجینی پر از یخ خرد شده در پشت یک سگ بیست کیلویی و مرتب با ذوب شدن آنها یخ اضافه می کرد تا 72 ساعت تغذیه و تنفس سگ به طور معمول انجام می شد بعد از 72 ساعت سگ لاپاراتومی شد و آسیب شناسی این تجربه به شرح ذیل مشاهده شد:

زخم اثنی عشر در دو نقطه دئودنوم، زخم معده در دیواره خلفی معده و انسداد مجرای آپاندیس یعنی چیزی برای شروع یک آپاندسیت . سرما بدون تردید vaso constriction  ایجاد می کند این انقباض عروق در شریان مزانتریک سوپریور که قسمت عمده لوله هاضمه Gi را تغذیه می کندعامل مستقیم آسیب رسان و موجب برانگیخته شدن یک پکیج از بیماریها می گردد.

اگر قسمتهای فوقانی پشت و ستون فقرات وقفسه صدری باشد که با همین مکانیسم برای اعضای درون قفسه صدری مثل قلب و ریه ها و اعضای دیگری زمینه برای ایجاد بیماری آغاز می شود.

ضایعات فوق جدا از دردهای استخوانی و مفصلی و عضلانی است که در معرض سرما قرار گرفته که ان خود حکایتی عظیم دارد که   TCM انرا bi syndrome   مینامد. انفارکشن قلب نیز از جمله بیماریهای شن خن لن ذکر شده که علاوه بر مکانیسم فوق وقتی می بینیم که اصولاً انفارکشن میوکار در زمینه yan defiency  یعنی سردی و کمی هم لرز است به صحت تئوری زنگ زونگ جینگ در 2000 سال پیش پی می بریم تئوری شن خن لن هنوز توسط طب غرب بررسی و قبول نشده است چون واقعاً کمی هم باور نکردنی است ولی در تحقیقات و محاسبات دقیقاً چیزی کمتر از آن نیست .

آنچه ما پزشکان طب غرب از سرما Cold  می دانیم    urti  عفونتهای مجاری هوایی فوقانی بوده و عفونت های ریوی  Lung Infection در حالی که این قسمت مختصری از آسیب های بیماری زایی سرما می باشد مضافاً به اینکه cold به هر مفصل عضله و تاندول و استخوان بزند چه دردهایی ایجاد می کند. TCM به این قبیل دردها bi syndrome می گوید .

در فرمول
Du Huo Ji Sheng Tang

Du Huo

ماده موثر دارو را به موضع درد می برد

Qin Jiao

 

Fang Feng

Wind (باد را نابود می سازد)
 xi xin گرم کننده عضو
Rou Gui  گرم کننده پارانشیم عضو
Sang Ji Sheng روغن کاری مفصل    شاخه نازک توت سفید
Niu xi  

  Du Zhong 

برانگیزنده و تقویت کننده yan
Ren Shen

افزایش IQ (انرژی بایوالکتریک )

Fuling خشک کردن رطوبت Damp
Gan cao هم آهنگ کننده اعضاء فرمول
Dang Gui حمال اعضاء فرمول برای رساندن مواد دارویی به عضو
Bai shao عروق عضو بیمار
sheng Di Huang خون ساز
Chuan Xiong تیز کننده سر پیکان خون در نفوذ به پارانشیم و دیاپدز سلولی

فرمول "دخو شن تنگ" معمولاً برای کمر درد ، زانو درد، و دردهای ناشی از سرما خوردن و ضربات خارجی و معمولاً برای اندامهای تحتانی و کمر به کار می رود. اگر واقعاً cold به یک مفصل بزند و درد مفصل شروع گردد بلافاصله درمان آن گرم کردن است اما کار به این آسانی نیست معمولاً cold  تنها وارد کارزار نمی شود بلکه با wind (باد) هم همراه آن است که مجموعاً wind cold بوده و بعد از کمی damp  رطوبت به این مجموعه شیطانی وشرارت متصل می گردد در این حال عوامل پاتوژن فوق تبدیل به یک کمپلکس می شود دیگر نمی توان آنها را یک یک خارج کرد این کمپلکس ممکن است سالها در آن نقطه بماند و درمان نشود وتغییر شکل مفصل و استخوان را باعث شود مثل پری آرتریت های شانه و بازو و مفصل زانو .

TCM برای درمان یک کار اساسی می کن مقدار blood flow  خون را به این نقاط دردناک باگرم کردن و آکوپینچر بیشتر می کند با شگفتی خواهید دید که کمپلکس محو می گردد یاقسمتی از آن باقی می ماند و اگر تغییر شکل مفصل پیش آمده بهره کمتری از این درمان خواهد برد در herbology  درمان با داروهای گیاهی چین باید داروهایی انتخاب شوند که گرم برای دفع cold  خشک برای جذب رطوبت damp  و خاموش کننده wind باد باشند که برای دستها و اعضای فوق بدن از  فرمول

"Juan bi Tang"

و برای اعضای تحتانی از فرمول

"Du Huo Ji shen Tang"

استفاده می نمایند . این دو فرمول کمپلکس wind cold damp  را از بین می برد. ولی اگر تغییر شکل در کار است کاری نمی تواند بکند.

Juan bi Tang

 
Dang Gui سرعت خون عضو بیمار را افزایش می دهد. ( ریشه کرفس کوهی)
Fang Feng باد را در کمپلکس بیماری زا نابود می سازد.
Sheng Jiang مثل آتش است و مفصل را گرم می کند. (زنجبیل)
Can Cao   هارمونیزور است (اعضای فرمول را هماهنگ می سازد) (شیرین بیان)
Hung Qi انرژی بیوالکتریک ناحیه بیمار را تأمین می کند.
Bai Shao    روی عروق موضع اثر نیکو دارد.

Qiang Huo  

 

Jiang Huang

 

اگر هم بنا را روی درمان با طب سوزنی گذاشتید Large intestinal 4    بدن را گرم و عرق میکند.Stomach 40    رطوبت Damp   را خارج و    Wind   Gall Bladder 20 , Bladder 12     را خارج می سازد.

7 نفر از دانشمندان طب چین که مهم ترین انها Zhang Zhong Jing نویسنده معروف کتاب تاریخی Shan Han Lan   است.

Cold induced diseases یا Shan Han Lan    

POWERED BY NETLAN GROUP 09163157760 09381056954